galliope
galliope

NETWORK AR-GE DANIŞMANLIĞI

Günümüz ticari yapılarında, bilgi sistemlerinin temel yapı taşı sayılan bilgisayar ağları tartışmasız olarak belki de en önemli unsuru oluşturmaktadır. Bu gün hemen hemen hiç bir işletmede bilgisayarlar sadece kendi başlarına çalışan cihazlar olarak kullanılmamakta, diğer bilgisayarlarla veri iletişimini tüm yönleri ile kullanmaktadırlar.

Elbette ki bilgi sistemlerinizin bu en önemli unsurunu gerek planlarken, gerek yönetirken gerekse revize ederken çok dikkatli ve yerinde seçimlerin olması gerektiği apaçık ortadadır. Bilgisayar ağlarının ilk defa yaygınlaşmaya başladığı dönemlerdeki basit yapılar ve bileşenler çoktan ortadan kalkmış yerine, daha performanslı, daha kompleks yapıları destekleyen, daha izlenebilir ve yönetilebilir, daha koruma amaçlı vb kriterlerde bileşenler gelmiştir. Bu durum da klasik bir yaklaşımla bugünkü bilgisayar ağlarında kayda değer bir başarıyı elde etmenin son derece güç ve maliyetli olduğu anlamına gelmektedir.

Padok kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak bilgisayar ağları konusunda hep üst düzey ve katma değer içeren hizmetleri bilinçli ve kitabına uygun bir şekilde uzmanlaşmayı ve uzmanlığını korumayı hep başarmıştır. Gerek bu konularda alınan sayısız eğitim ve sertifikalar, gerekse elde edilmiş bulunan çok değerli bilgi birikimi ve tecrübe Padok size bilgisayar ağları konusunda ideal bir danışman haline getirmektedir.

Network danışmanlığı olarak adlandırdığımız bu hizmet kapsamında, bilgisayar ağlarınızın alt yapılarını oluşturan bileşenlere dair;

  • Router hizmetleri ve implementasyonu
  • VoIP cihazları hizmetleri ve implementasyonu
  • Switch ve VLAN (Virtual Local Area Network) hizmetleri ve implementasyonu
  • Fiber, UTP kablolama ve iyileştirme hizmetleri
  • Indoor ve/veya outdoor Wireless (Kablosuz Ağlar) Networking hizmetleri ve implementasyonu
  • Kiralık hatlar, ATM, SDH ve komple WAN hizmetleri ve implementasyonu
  • VoIP (Voice Over IP) hizmetleri ve implementasyonu
  • VPN hizmetleri
  • Video Konfrans hizmetleri

  • maddelerini sayabiliriz.