galliope
galliope

BİLGİ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Bilgi, operasyon ve organizasyonunuzun hayatta kalabilmesi için kritik öneme sahiptir. ISO/IEC 27001 ile sertifikalandırılmanız, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmekte size yardımcı olacak ve bu sayede iş başarılarınız artacaktır.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan, denetlenebilen yegane uluslararası standarttır. Bu standart, yeterli ve gerekli güvenlik kontrollerinin seçildiğini temin etmek için tasarlanmıştır.

Bu da bilgi varlıklarınızı koruma da size yardımcı olur ve özellikle müşterileriniz gibi diğer ilgili taraflara güven vermektedir. Standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizi başlatmak, oluşturmak, çalıştırmak, izlemek, gözden geçirmek, düzeltmek ve geliştirmek için bir süreç yaklaşımını benimsemiştir..

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması, ISO/IEC 27001 standardı gerekliliklerinin ve aşağıdaki bölümlerdeki anahtar kontrollerin sağlanması ile tamamlanmaktadır:

 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Haberleşme ve İletişim Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakım
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uyum

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı, kurum çalışanlarının ihtiyaç duyduğu desteği en üst düzeyde sağlamakta, bilgi güvenliği çalışmalarında gereksiz yatırımları önlemekte ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin en kısa sürede kurulumuna ve işletilmesine imkan sağlamaktadır.