padok ar
padok ar

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış Gerçeklik, 3 Boyutlu bilgisayar grafiklerinin ortamdan alınan verilere göre, ortama kaydedilmiş (registered) görüntülerinin gerçek zamanlı üretilmesiyle ortaya çıkan yeni bir teknolojik alandır.
Bu teknoloji ile sanal nesneler gerçek ortamlara eklenebilmekte ve sanal nesneler ile etkileşim sağlanabilmektedir.

  • Bilgisayar
  • Kamera (standard web kamerası da olabilir)
  • İşaretçi veya yazılıma önceden tanıtılan bir nesne
  • Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme
  • Yazılım

Artırılmış Gerçeklik'in Çalışması ve İlgili Alanlar

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi şu şekilde çalışmaktadır: Kameradan gelen canlı çekim görüntüleri ortam koşullarına göre görüntü işleme algoritmalarıyla otomatik ön işlemeden geçirilir. Ön işlemin çıktısı görüntülerde, önceden bilgisayara kaydedilmiş nesne görüntüleri aranır. Bu işlem belli nesne tanıma algoritmalarıyla yapılır ve bu nesneler görüntüde varsa bu nesnelerin 3B konum ve oryantasyon belirleme işlemi yine otomatik olarak görüntü işleme teknikleriyle yapılır. Bu aşamadan sonra içinde bulunulan zamanda hangi medya unsurlarının (3 Boyutlu grafiksel animasyon, ses ve video) ortamda bulunması gerekiyorsa, bu unsurlar tanınan nesneye göre konumlandırılır.

Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşıldığı üzere Artırılmış Gerçeklik 3 Boyutlu Bilgisayar Grafikleri, Görüntü İşleme ve Örüntü/Nesne Tanıma araştırma alanlarını içinde barındırmaktadır.

Yetenekler
  • Artırılmış Gerçeklik
  • 3 Boyutlu Bilgisayar Grafikleri
  • Görüntü İşleme
  • Örüntü/Nesne Tanıma